ලොකු හීනයක් සැබෑ කරගන්න
පුංචි තැනකින් විශිෂ්ටතම ඇරඹුමක් ගන්න.!

Welcome to

අපි හැමෝටම සුවිශේෂී වුණ ලොකු ලොකු හීන තියෙනවානෙ. ඉතින් ඒ හැම හීනයක්ම, හීනයක් නොවී ඇත්තක් කරගන්න ආරම්භයක් ගන්නවා නම් මේක තමයි ඔයාට ලැබෙන හොදම අවස්ථාව. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා Online Earning Methods ඉගෙන ගෙන ඒකට අවශ්‍ය Skills හදාගෙන ලොකු ගමනකට මුල පුරන්න ඔයාටත් පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම එලියට යන්නෙ Digital ලෝකය ඇතුලෙ තමන්ටම Unique වුන Brand එකක් සහ Skill එකක් හදාගෙනම තමයි.

E-Learning Studies

Courses

Web Design & Brand Development

Learn how to make a website & grow with your own brand
See more

Graphic Design

Learn graphic design from A-Z with software tools
See more

Search Engine Optimization

Learn SEO from beginer level
See more

Web Development
with Coding

Learn web development
with coding
see more

Cryptocurrency Learning

Learn cryptocurrency A-Z
See more

Video Editing

Coming Soon..!

Social Media Marketing

Coming Soon..!

Mobile App Development

Coming Soon..!

Spoken English

Coming Soon..!

Enter your Certificate Code here for Validation

Our Specialties

Expert Teachers

ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණ හා වෘත්තීය මට්ටමින් නියැලෙන පලපුරුද්දෙන් පරිපූර්ණ වූ දේශක මඩුල්ලක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Lifetime Back Support

පාඨමාලාව හදාරන අතරතුර හා ඉන් පසුවද ඔබට ඇතිවන ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන සියලු උපදෙස් හා උදව් ලබාදෙනු ලබයි.

Certificate Distribution

සෑම පාඨමාලාවක් අවසානයේදීම වටිනා සහතිකයක් පිරිනමනු ලබයි.

හරිම දේ උගන්වන හොඳම තැන

Our Teachers

shehan rupasinghe-image

Shehan Rupasinghe

CEO / Lecturer

Lecture

Web Design & Brand Development
tharindu sankalpa - image

Tharindu Sankalpa

Lecturer

Lecture

Graphic Design
thiwanga sadaruwan-image

Thiwanga Sandaruwan

Lecturer

Lecture

Search Engine Optimization
harshani dedigama-image

Harshani Dedigama

Lecturer

Lecture

Web Development with Coding
Nuwan Senanayake

Nuwan Senanayake

Lecturer

Lecture

Web Development with Coding

Testimonials

FAQ

මුලික දැනුමක් නැති ඔනෑම
කෙනෙක්ට පටන් ගන්න පුලුවන්ද?

ඔව්, මේ සදහා මුලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නෙ නෑ.

ඉංග්‍රීසි දැනුම හොදටම ඔනේද?

නෑ, ඔයාට සාමන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තිබ්බොත් ඇති.

වයස් බේදයක් තියෙනවද?

නෑ, ඉගෙනගන්න කැමති ඔනෑම කෙනෙකුට අප සමග එකතු වෙන්න පුලුවන්.

වැඩ කරගෙන යාමේදී එන ගැටලු වලට සහය වෙනවද?

ඔව්. එය විසදා ගැනීමට අප ඔබ්ට උදව් කරනවා.

Newsletters

Join to Our Newsletter

E-Learning Studies

ලොකු හීනයක් සැබෑ කරගන්න පුංචි තැනකින් විශිෂ්ටතම ඇරඹුමක් ගන්න.

Open chat
1
Greetings from E-Learning!
How may I assist You?.......